جــــامِ طبيـعت اينــک، لبــــريــــزِ از شـــراب است( امیر ساقریچی) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
تو در لباسِ عروسي چقدر زيبايي( امیر ساقریچی) - دوشنبه 7 بهمن 1392
گاهي مرگ را برهنه مي انديشم( امیر ساقریچی) - شنبه 5 بهمن 1392
باد مهماني طوفان رگبار( امیر ساقریچی) - شنبه 5 بهمن 1392
من از غصه در خود فـــرو رفتـه ام( امیر ساقریچی) - جمعه 4 بهمن 1392
چون شاخه ي نيلوفـري سرسبز و شاداب( امیر ساقریچی) - چهارشنبه 2 بهمن 1392
بيخود از پنجره خواهانِ تساوي بودم( امیر ساقریچی) - چهارشنبه 2 بهمن 1392
دکلمه : اشک ساقی :قطره ای اشک ز چشم تو فتاد( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
آه، گو اي کودکِ بيچاره ( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
پر از حسِ دلتنگي ام بي تو باز( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
شب نمايان و کوچه در خواب است( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
چه کسي مي گويد عشق با هنر ارتباطِ ارگانيک ندارد؟( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
در خــود تـو را روزي هــزاران بار خـــواهـم کشت( امیر ساقریچی) - سه شنبه 1 بهمن 1392
دل آشـوبــم، بــذار آسـوده بـاشـم( امیر ساقریچی) - دوشنبه 30 دی 1392
رو دستــام جـــايِ داغِ عشقو ديــدي( امیر ساقریچی) - دوشنبه 30 دی 1392
روزي از نو... بهانه اي ديگر...( امیر ساقریچی) - دوشنبه 30 دی 1392
مثلِ خـــوابي که بي کرانــه ي شب( امیر ساقریچی) - دوشنبه 30 دی 1392
اشکي چـکيــــد، باغِ نگاهم شکوفــه داد( امیر ساقریچی) - دوشنبه 30 دی 1392
دکلمه : عاشقانه : شب دامان سياه خود را ( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
رو کـــــوهِ غصـــه وايـســادم( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
ميانِ خلوتِ جانانه ام شبي خاموش( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
دلشــوره دارم وقتـــي همــراهـمــي( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
اغلب عشق را بي مقدمه ابراز مي کنم( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
مانده ام دست بسته در اتـوبـوس( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
مرا در چشمِ نازت خانه اي هست( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
از چشمِ تو يک قطره ي رخشنده فرو ريخت( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
آخر چگونه بگويم چقدر دوستت دارم( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
دلخستـه از شبي که چـراغش ستــاره نيست( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
اشکي نمي بارد، سکوت آلوده ي غم هاست( امیر ساقریچی) - يکشنبه 29 دی 1392
دکلمه : مقام عشق: امشب که این ویرانه را، چشم تو روشن( امیر ساقریچی) - شنبه 28 دی 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد