تبلیغات اینترنتیclose
به تماشايِ خدا در دلِ يک صبحِ سپيد( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


به تماشايِ خدا در دلِ يک صبحِ سپيد
به پريشانيِ گيسويِ زمين

در کفِ باد
به شکوفاييِ رويا

به شفابخشيِ عشق
به درخشانيِ اشکي که زچشمِ تو فتاد

به دل آراييِ باغي که بهاري شده است
به عطشناکيِ گل...

درهوسِ جرعه ي آب
به دل انگيزيِ يک رايحه

بر دوشِ نسيم!
به گذر کردنِ يک قاصدک

از حلقه ي خواب!
به سبکبالي يک ثانيه در مستيِ عمر

به ثمر بخشيِ يک بوسه ز لب هاي سکوت
به اشاراتِ قلم

با گل و پروانه و شمع
به سراشيبيِ عريانِ جهانِ ملکوت!

به فراواني آيينه در آرامشِ سنگ
به خطوطِ کجِ پيراهنِ تب

بر تنِ يار
به نوازشگرِ باران و به زايشگرِ ابر

به رهايي ز قفس هاي زمان
معجزه وار!

به بلوغِ سحر از تابشِ خورشيدي و داغ
به صميميتِ لبخنده ي نوباوه ي برگ

به تکاپويِ تولد
به رسيدن

به ظهور
وان تلنگر که زند فصلِ خزان

دستِ تگرگ!
به هياهويِ پديد آمده در دامنِ خاک

به فريباييِ يک منظره
در قابِ حضور

به سرافرازيِ نيلوفرِ پيچيده به خواب
که تجلي کند از چشمه اي آکنده ز نور

به همين دم که رها شعر تو را زمزمه کرد
به همين لحظه...

که سرمنشاء بالندگي است
عاشقت هستم و

از مرزِ قسم مي گذرم
عاشقت هستم و...
اين معجزه ي زندگي است!

 

امير ساقريچي -رها

 

به تماشايِ خدا در دلِ يک صبحِ سپيد

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -16 , | بازديد : 223