تبلیغات اینترنتیclose
خنـــــده ي گــرمِ يک صبـحِ روشن؟( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


خنـــــده ي گــرمِ يک صبـحِ روشن؟
ريـــــزشِ نـــــرمِ بـــــــارانِ زيـبــــــا؟
رويشِ مـحـــوِ گل هـــاي وحـشي؟
لـکنـــتِ عـــاشقـــي نـــاشکيـبــا؟
...
سنجـــشِ حجمِ سبزينــه در بـرگ؟
چــــرخـشِ سيـــب افتــــاده در آب؟
کشــفِ يــک عنصــرِ کيـــميـــــاوي؟
گـردشِ عطرِ يک غنچــــه در خواب؟
...
لــــذتِ نــــابِ مــــــوج از تـــلاطـــم؟
عـلـتِ جــــــزر دريــــا پس از مــــد؟
اکتشـــافِ زمــيــــن گــاهِ اشـــراق؟
نبـضِ پــــروانـــه در مکــثِ ممتــــد؟
...
جــــوششِ گنـگِ اصـــواتِ اشيــــا؟
رنــگِ قـــوسِ قــــزح بعــد طوفـــان؟
عطســه در صورتِ قـــاصــدک هــا؟
آهـــواني بــه جنـــگل خــــرامــــان؟
...
لاجــــورديـــــن رخِ آسمــــان هــــا؟
پــــرتـــوِ اخـــتـــــري کهکشـــانــي؟
ابتکـــــارِ زمــــــان دستِ تسريــــع؟
نــرميِ بــــوسه بـــا مهــربــــانــي؟
...
رعشـه ي قلبي از روي احسـاس؟
ســـايــشِ پلــکِ آلالـــه بــــر بــــاد؟
منبــــعِ نــــــورِ مهـتـــــابِ روشـــن؟
حکمتِ جمـــع و تفـــريقِ اعـــــداد؟
...
هــــرمِ آغـــوشِ تــب دارِ خورشيـد؟
بــــويِ خـــوب زميــــن در بهـــاران؟
رقــصِ نــت هـــا به اصـــرارِ گيتـــار؟
گرمـيِ جمــــعِ شب زنـــــده داران؟
...
با چـــه تصويـــــري ازعشقِ پـــاکت
مي تــــــوان شعرِ نابي سرايــيــد؟
بـــا چــــه ادراکي از زنـــــده بـــودن
دل بديــــن قصه ي تـــازه بخشيـد؟
...
از تـو مستِ حقــــايق... نـــوشتـن
کـارِ يک شــاعـــرِ بي وضــو نيست
اي که در من بـه سازش نشستي
زنــــدگـي جــــز هميـن آرزو نيست
...
مانـــدني بـــاش و عـاشق تـرم کن
کيــــن عطش در تنم استـــوارست
تا تـــــو هستي نفس هــا عـزيـزنـد
تا تـــو باشي رهـــا مــانـــدگارست

 

امير ساقريچي -رها

 

 

خنـــــده ي گــرمِ يک صبـحِ روشن؟
 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -17, | بازديد : 262