تبلیغات اینترنتیclose
خـــزان رو کـرده بـــا چشمِ گهـربـــارت بـــه دامــانم( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

خـــزان رو کـرده بـــا چشمِ گهـربـــارت بـــه دامــانم
چــه پاييــــزي که از لبخنـده اش همچـــون بهارانم!

سرشکي گـر عطـش بنشانـد از قلبت زهي طوفان
زعشــق آيينــــه مي سازم که ابـــراهيـــــمِ دورانم

دريــن بـــرزخ که عيــاري نشانِ مهر و دلداري ست
بپـــا کـن آتشــي سوزنـــده... تـا بيني گلستــانم!

شرابي کهنـه بودي و تـــو را يک جــرعه نوشيـــدم
کويــــري تشنه ام ديـــدي و بخشيـــدي به بــارانم

بسي سيـــرابم از مهرت که يکسر روزه مي گيـرم
که دريـــا منقلب گـــردد ز رشـکِ چشمــه سارانـم

چو عـذري تازه مي جويي بيا اين سينـه بسم الله
بــزن با حـــربــه ي عـريــــان تــري از تيـــرِ مــژگانم

مـــرا شکرت ز نوميـدي رهانيده ست و خـــرسندم
که يــــاد دلنــــوازت دم بـــه دم گيـــــرد گريبـــانـم!

هـــزاران آرزو در دل، چــو مـــوجي بـر لــبِ ساحـل
طريقي تـــازه مي جـــويـــــد سرابـي در بيــابـــانم

ز پا افتاده کي دانـد چـه حاصل مي کنـــد مجنــون
چه سودي مي برد آنکس که مي گويـد پشيمانم؟

نمي ارزد دريـــن فـرصت هزار علت بـه يک حسرت
بيا اين سينـه ويـن خنجر چه خواهي بهتر از جانم؟

دمـي سر بـــر سرم بگــــذار و پـابنـــدِ جهـــانم کن
که دُر بنيــــان نهد شبنم ز چشــمي در زنخـــدانم!

بـــه گيــسويِ تـو مــي بنــــدم دخيـــــلِ آرزوهــا را
من آن مـــرغــم که در اوجـــم ولي پــابنــدِ زنــدانم

بـه لطفِ ساغري غلتان چنان سرمستِ احساسم
که گُــل مي پــــرورد حـافظ بـه بـــاغِ سبزِ ديـــوانم

منم خورشيـدِ شام افکن، صبــور و ساکت و روشن
تو تا با مـــن وفـــاداري زميــن چــرخــد به فــرمانم

عنــان مي گيـــرم از دنيــا، دليـر و قرص و بي پـروا
خـــدا هم مي کنـــد حيـــرت ز استحـــکامِ ايمــانم

چـــو دوران بگذرد فــردا... مــرا استــــاده تــر بيني
بــرويــــد لاله ي سرخـــي ز قلبِ ســــبـــزه زارانم

بيا جــانِ «رهـــا» يکــدم، بخـنـــد و بـــرقـــرارم کن
جـــدايي از تو و عشقت، نه مي خـواهم نه بتوانم

 

امير ساقريچي -رها

 

 

خـــزان رو کـرده بـــا چشمِ گهـربـــارت بـــه دامــانم 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -17, | بازديد : 241