تبلیغات اینترنتیclose
دل در تــــنِ ديــــوانــــه ام، فـــرمـــانـــروايــي( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ جمعه 27 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دل در تــــنِ ديــــوانــــه ام، فـــرمـــانـــروايــي سـرکش است
لطفـش نـــويــــــدِ دوزخ و... قــهــرش عـــــذابِ آتـــش است
يک لحظه عــاطـــف مــي شود، عمـــري تحـــکم مي کنـــد
زنـــدان به زنــــدان مي بــــرد، بيـــــراهه تنهـا راهش است!

در واديِ انســــان شـــدن... پيــــــش از ازل جـــــان داده ام
زيـــــن سان چــــو اشکي منفصل در اوجــــم و افتـــــاده ام
در مـــــن طلسمِ زنــــــدگي بــــانـــگِ شکستـن مي زنــــد
بــر ديـــــده منــت دارم و... بــــا جــــــان و دل آمـــــــــاده ام

با خـــود مـــــدارا مي کنـم کيــن آيــــه ي درمانــدگـي ست
عشق است و در آيينـــه اش شاهي نشانِ بنـــدگي سـت
آهـــم کجــــــا و آسمـــــــان؟ دردم کجـــــــا... آرامِ جــــــان؟
در خــــود شکستم آنچنـــان، گويي دمِ سازنــــدگـي ست!

مَـــردم که تنهـــايي مـــــــرا، تنهـــا خطابــــم مـــي کنـــــــد
آسان دريـــــن ويـــــــران ســـرا، دردي خـــــرابم مي کنــــــد
چــون شمعِ سوزاني نفس خـــــرجِ شمـــــاتـــت مي شود
وقتي سرشکي شعـــله ور... غـــــرقِ عــــذابم مي کنــــــد

آه اي خـــداي خيـــــره سر، بــــا غصــه هــــا يــــــاري مکن
من بنـــــده ي خـــــــوب تــــوأم... قصـــــدِ طلبکـــــاري مکن
سلطانِ عشقـت خستــــه از دل بستن و دل کنــــدن است
دنيـــــا کفــــايــت مـي کنــــــد! پــس مــــــردم آزاري مـکـن!

بگـــــذار از ايـــــن دلبستـگي... سهــــم مـــــن آزادي شـود
غم سينــــــه را خــــــالي کنــــد... آکنــــده از شادي شــود
هر جـــــا سعادت بي دريـــــــغ از آسمانت مي چــــکيـــــــد
از شاعــــري شوريـــــــده هم در آن ميـــــــان يـــادي شــود

مست از فــــــراموشي عجــــب بـــا عاشقت تـا مي کنـي!
ايــــن دشمني هــــا را چــــــرا بــــا سنگِ خــارا مي کني؟
عاشق شو تا پرسد «رها» هفت آسمان بخشيدني ست؟
وان دم ز خيـــــلِ عاشقـــــان، خــــود را مبــــــرا مـي کني!

 

 

امير ساقريچي -رها

دل در تــــنِ ديــــوانــــه ام، فـــرمـــانـــروايــي سـرکش است

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -18 , | بازديد : 234