تبلیغات اینترنتیclose
مثلِ خـــوابي که بي کرانــه ي شب( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ دوشنبه 30 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 


مثلِ خـــوابي که بي کرانــه ي شب...
همچــو بــرگي که در تصاحبِ مـــوج...
حجــمِ کـــوهي که در حضورِ زميــــن...
تکــه ابــري سپيـــــد و ساده که اوج...

قـــرصِ مــاهي نشستــه يکسره تـا...
عطــرِ بــاغـي که در مسيــــرِ عبـــور...
قطره اشکي چکــانـــده عـاطفه بــــر...
عاشقي خستـــه کـــز عــذابِ غــرور...

نــورِ خورشيـــدِ منعکس شده چـون...
صحبتــي ســاده کـــز تـــــراوشِ تـب...
لـــذتِ جـــاودانـــــه اي کـــه غــــروب...
گرميِ جــــايِ بـــوسه اي که ز لـــب...

شادي از رنـــگِ آسمــان کـــه خـدا...
خلســه از عطـر نستـــرن کـــه بهــار...
پـــــرسه در امتـــــدادِ مـــزرعــــه بـــا...
لــــرزشِ ريــــــلِ آهنيـــن کـــه قطــار...

رد شــدن هـــاي بـــي مــلاحظــه از...
خواهشي را که تـــرسِ نيمـه شبي...
روشنـــــايي که مي دمـــد ز همــان...
تکيـــه کــــردن به دوشِ پنجــــره بي...

آخــــر اي نــازنيـــــن چگـــونـــه هنـــوز
مي تـــوان شعـــر عاشقانــــه سرود؟
راحـــت از ســـدِ بغضِ کهنـــه گــذشت
در دلِ شـــامِ بــــي ستــــاره غـنــــود؟

خستـه ام، خيره مي شوم به سکوت
غــرقِ آيينــه اي کــه بي دهــن است
وانچــــه بيچاره مـــانـــده در گل و لاي
پـــــايِ لنـگـانِ واژه هـــايِ مـــن است

دوري از مــــا کــه سرنگــون شــده ايم
بخششي سـاده از عطـا به لقـــاست
چـــون در آيــم اگر بـــه هيــبـت شعـــر
هرچـــه گويم درين دقيـــقه خطــاست

مـا سـزاوارِ خستـــگي و... تـــو عشق
مــا گـــرفتــــارِ زنــــدگــي و... تــو شور
يــک تلنــگـــر فـقـــط... اگـــر بـــــزنـــي
بشـکنـــــد در رهــــا طلســمِ حـضـــور

 

امير ساقريچي -رها

 مثلِ خـــوابي که بي کرانــه ي شب

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -20, | بازديد : 326