تبلیغات اینترنتیclose
رو دستــام جـــايِ داغِ عشقو ديــدي( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ دوشنبه 30 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

رو دستــام جـــايِ داغِ عشقو ديــدي
چـــــرا تنهــا تـــرم کــــردي دوبــــاره؟
کجــــا از آسمـــــونـــم رو گــــرفـتــي
کــه تـــاريکي رفيـــقم شد ستـــاره؟

ديگه تــو غــربـتِ خــــامـــوشِ قلبــم
کسي دلـواپسِ پـروانـــه هـــا نيست
طلسـمِ عشقتــو دادي بــــه مـــردي
که مـــردِ کشتـــنِ آيينـــه هـا نيست

منـــو ايـــن خــونـــه دلتنـگِ بهـاريــم
تو با پـــاييـــزِ چشمات غـرقِ بـــارش
مــن و دستـــام اسيــــر التماسيـــم
تـــــو بيــــزاري از احسـاسِ نــــوازش

درو بستـي کـه زنـــداني نبـــــاشي!
دلت راضـي بـــه آزار کســي نيـست
نشستي سرد و ساکت، بي تفـاوت
ولي دنيـــــا طلبکـــارِ کسي نيست

پـــُرم از احـــتيــــاجِ بــــا تــــو بــــودن
نمي خــواي گرچـــه دستـاتو بگيــرم
به فکــر رفتني... شايـــد که بـــايـــد
زميـنـگيـــرت بشم، پــــاتـــو بگيــــرم

اسيـــــرِ دردِ ايــــن آگـــاهــي ام کــه
تـــو قلبت ذره اي وابستـگي نيست!
مـن اينجــا مـــونـــدمو سنگينيِ کوه
تـــو آزادي و دردت خستــگي نيست

نمي شه صـاحــب قلـب تــو بــاشم
بـــذار بــــاور کنــم تقـــديــــرم اينــــه
فـــراموشم کـن و راهي شــو وقتـي
تمـــومِ فکــر و ذکرت نقطـــه چيـنـــه

 

 

امير ساقريچي -رها

 

 رو دستــام جـــايِ داغِ عشقو ديــدي

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -20, | بازديد : 321