تبلیغات اینترنتیclose
گاهی کنــارِ پنجره ی سردِ این اتـــاق( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


یلدا


گاهی کنــارِ پنجره ی سردِ این اتـــاق
حتی عبورِخاطره هم غیرممکن است
می ‌میـــرم از تـــألّــم بی‌ تـــرانگی
وقتی‌ کـه یـــادِ تـــو تنها مُسکّـن است

می بارد ازدریچه ی چشمانِ خسته ام
اشکی به گرمی‌ِ عشقی‌ که خـواب بود
قلبـم مـــدام ز غم هــــا مکـــدر است
بــا اینکه لطفِ نگــــاهــت سراب بود

گویــــا سکوتِ غم انگیــــزِ کوچه هم
درگیــــرِ شـــرمِ شکستـــن نمی‌شــود
لطفِ بلــوغِ محبــت ، بهـانــــه ی
ایجـــادِ معجــــزه در مـــن نمی‌شــود

نقشِ غباری از تو درین آشیانه نیست
اینجا شبانه گرده ی غم می پراکنند
طبـــلِ حکـــایـــتِ رسواییِ مـــرا
تا روشنــــایِ سحرگـــاه می زنـنـــد

بایــــد رهـــا شوم از بنـــدِ ایـــن قفس
اما کجا تـــوانِ پــریـــدن میسر است؟
جـــایی کــه پنجـــره ی آسمانِ مـــن
در بـنــــدِ وحشتِ بیــــدادِ آذر است

دیگر خـــدا هم ازین خانــه رفته است
من مانـــدم و هــزار عـــذابِ نگفتنی
آخـــر چگونــه ـ رهــاـ یـت نفس کشد
در شهرِ ایـــن همـــه کابـــوسِ آهنـی؟

شایــــد غروبِ نفس‌هـــــای ممتــــدم
فصلی دوبــــاره بسازد دریــــن دیــار
یـــلدا برای من اینجــــا همیشگی ست
شب ها بلنــــد و ثانیه‌ها غـرقِ انتظار

 


امیر ساقریچی -رها


http://www.shereno.com/16152/15549/139226.html

 

برچسب ها : ,

موضوع : دفتر نسیم , | بازديد : 311