تبلیغات اینترنتیclose
قاب عکس :نمي دونی چـــه سخته دل سپردن( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ شنبه 21 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 قاب عکس
ديشب هم پيش ازآنکه بخوابم باز نوازشت کردم ، تو هنوز هم مي خنديدی اما حرفی نمي زدی . من از احساس هر شبم با تو گفتم و تو مثل هميشه فقط مرا نگاه کردی و اين افسانه تنهايی به سرانجامی نرسيد ... مي بينی تمام جوانی من با همين تقدس نگاه خموش تو در قالب اين عکس گذشت


قاب عکس
 
 
نمي دونی چـــه سخته دل سپردن
به تصويــری که اينجــا توی قـــابـــه
تو مي خنـــدی ولی حرکت نــداری
هميـــن لبخنـــدِ بی روحت عذابـــه
 
 
به عکست دل خوشم اما چه فايده؟
حضورت لمس شب هـای دوباره س
بــدوِنِ  حــسِ  زيـبـــای  نگـــاهـــت
حريمِ گنگِ شعــــرا بی ستـــاره س
 
 
شبــا بـــا بـــوسـۀ نــــرمِ نــــوازش
تو رو بـیـــرون می آرم از دلِ قــــاب
تو بیـــداری کنـــارم غـرقِ خواهش
من و نـابــاوری درگیــــرِ یک خــواب
 
 
همیـن عکس از تـــو مونده یادگاری
که ساعت وقتِ چرخیـــدن نمـــرده
خیـــالِ روشنی پـــروانـــه هـــا مـو
به دستِ ساده انگـــاری سپــــرده
 
 
رها شو ، قــاب چوبی رو تـو بشکن
بگو افسانـــۀ عشقی تـــو بـــا مـن
به يـــادِ لحظـه هــــای خـوب ديــروز
بسـاز امـــروزمــو بـا شـوقِ بــــودن
 
 
نمي دونی چـــه تلخـه دل سپـردن
بـه رويـــايی که بـا من زنــدگی کرد
گذشتی ، خيـلی ساده دل بـريـدی
نگــاهت بـــا دلـم ديـــوونگـی کــرد
 
 
حضـور ساکتــت بـی قصـــدِ قبلـی
وجودِ قـــابـو درگیـــر خـــودش کــرد
امون از غـــربتِ خـــامـــوشی تــــو
که بی زحمت منو پیــر خودش کـرد
 
 
تمــامِ سرنوشتِ مــن هميــــن بود
يه قـــابِ سرد و يـــه تصويـــر خالی
نگــاه مهربـــونی حــيــــنِ لبخـنــــد
مـن و رسـوايـی عشقـی خيــــالی
 
 
امیـــر ساقریچی متخلص بـــه رهـا

 

فاب  عکس

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -1, | بازديد : 267