تبلیغات اینترنتیclose
فرصت:نـوازش لنـگِ دستــاتـــه( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ شنبه 21 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

فرصت


امشب با جام شرابی در دست به پيشوازت آمده  بهترين ترانه ام را مي خوانم و  روی فرشی از گلها برايت خواهم رقصيد تا بيش از همه مال تو باشم... آنگاه وقتی هنگام سپيده بيدار مي شوی عطر مرا استشمام مي کنی و لبخند مي زنی و تازه به ياد می آوری که ديرگاهيست مرده ام! مي بينی برای ديدن لبخندت چه راهی پيمودم؟
 
 
فرصت
 
 
نـوازش    لنـگِ     دستــاتـــه
لبـت  از   بــوسـه    بـیــــزاره
یـه  عـمـره  بــا  تــو   تنهایی
منـو      تـنـهــا     نـمـی ذاره
کمی  فـرصـت   بــده  وقتـی
سفر تصمیم سختی نیست
تو کـه می دونـی احساست
به  حــالــت   بستگـی   داره
 
 
 تحمل  کـن  اگـه  حتی، دلـت از غصه هــا خونــه
تو چشمــات آبیِ دریـــا، اسیـــرِ بـــاد و  بــارونــه
 تو این بیـراهۀ حسرت، که عشق از سکه افتاده
برنــده اونه کـه مونـــده، وگــرنــه رفتـــن آسونـه
 
 
بـرای   دلخـــوشی   امـشـب
تظاهـر کن کــه   می خنـــدی
تـو  ایــن    تـــاریـکـیِ  مطلـق
چـرا چشماتـو    می بنـــدی؟
نمی تـــرسی   فــرامــوشی
بگیـــره   جـــایِ      خالیـتـــو؟
بذار  بـــاور   کنـــم    خــوابـــه
که از ایـــن خونـــه دل کنــدی
 
 
تحمل  کـن   اگه  حتی ، دلـت از غصه هــا  خونه
شبـا از گرمی اشکــات، زمستـونــم    چـراغونه
جدایی  آخــریـن   راهه، به ایــن دیوونه عادت کن
 مبـادا   حکمتی  بـاشه ،که از چشم تــو پنهونـه
 
 
چه   می دونـــه  کسی فـــردا
کجـــایِ    زنـــدگی    جــاشه؟
مسافــر   گــم   کنــه    راهــو
بعیــده    دیگــه    پیـــدا   شـه
گنـــاهِ   تـــــرکِ      آغـــوشـت
بـه    وجــدانـــم    نمـی سازه
کمی   فــرصت  بـــده   شایــد
هنــوزم     فـــرصتی   بـــاشه

 


 
امیر ساقریچی -رها

 

 

فرصت
 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -1, | بازديد : 204