تبلیغات اینترنتیclose
جشن رویا: نوازش کن بـه دستــانت شبم را( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ شنبه 21 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

جشن رویا

وقتی شبانه از گرد راه می رسی و با تمام خستگی هایت مرا غرق در بوسه می کنی ، هنوز نیامده بهانه ی رفتنت را می گیرم و انگار باز هم فراموش می کنم که زمان هیچگاه  به عاشقان رحم نمی کند
 
 
جشن رویا
 
 
نوازش  کن  بـه  دستــانت  شبم  را
 
که خواب  از  چشمِ  دنیـایم  بگیـری
 
مرا  از  هُـرمِ  آغوشت  حذر  نیست
 
چه  حالی  با  تو  دارد  گوشه گیـری
 
 
 
به  یُمنِ  رویـشِ  زیـبـــایِ  مهتـــاب
 
مرا  در  دشتِ  گیسویت  رهــا  کـن
 
خـرابــم  کـن  بــه  نــوشاب  محبت
 
لبانـت  را  سفیـــر  بـوسه هــا  کن
 
 
 
سکوتِ  خــانـــه  را  آسوده  بگــذار
 
نفس هـای  تــو  تصویــــرِ  کلامنــد
 
هنــوز  آیینـــه هــــای  دیـــدگـانـت
 
برای  زخـم هــایــم  ، التیـــامـنـــد
 
 
 
گریبــانِ  تـــو  درگــــاهِ  بهــار  است
 
معطـر کـن  بــه  عریــانی  زمیـن  را
 
به  آرامـی  نقــاب  از غنچــه  بگشا
 
پر از شرمـنـدگی  کن  یاسمیـن  را
 
 
 
به  رقص  آور  مــرا  در  جشنِ  رویـا
 
نگاهم کن کــه مجــذوب تــو بـاشم
 
به خاکـت گُـرده می سایم که شاید
 
جوانمردانــه  مغلـوب  تـــو بـــاشم
 
 
 
هــراسانـم   مبـــادا  صبــحِ  فـــردا
 
بگیـــرد  بـا  شبِ  کاشانـــه  پیــونـد
 
بخشکـانـــد  غمِ  دل کنـــدن  از  تـو
 
به  لب هــایِ  گنــاه آلـوده ، لبخنــد
 
 
 
در  آغــوشم  بسوزان  بـی تـــرحـم
 
ز  گـرمـــای  تنـت  خــاکستــرم  کن
 
اگر  فـردا  بــه  هجــرت  نــاگـزیــری
 
مـزارم  را سحـرگــه  بستـــرم  کـن 

 


 
 
 امیــر ساقـریچی  متخلص  به رهـا

 

جشن رویا

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -1, | بازديد : 243