تبلیغات اینترنتیclose
گاهی میـانِ خاطره هــای تـو بی گنـاه ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

زخم خاطره

 

گاهی میـانِ خاطره هــای تـو بی گنـاه
درگیـــرِ وسوســه ی غصـه مـی شوم
بــا هــر قلم کـه بــه یادِ تـــو مــی زنم
مبـهــوتِ عـــاقـبـتِ قصــه مــی شوم

اینجــا بـه یـــادِ تو شب هـــا مکررنــد
گویـــا زمان خیـــال خزیـدن نمی کنـد
شـاهیــــنِ عقــربـــه ی ساعتِ اتــــاق
میـــلِ دوبــــاره پـــریــــدن نمـی کنــد

آخر چگونه واژه فشانم درین سکوت؟
کـز ریشه می جَـود انــدیشه ی مـــرا
دستـــــانِ حـــادثـــه شلاق می زنـنـــد
بیرون ز خـــاکِ تنت ریشــه ی مـــرا

بـا من غریبگی نکن ای آشنــا تـریــن
بـا بوســه هـــای قلم ترکِ خـواب کـن
وز لمسِ آینــــه یِ شعـــر هــــای مـن
افسانـــه را بـــه حقیـقت مجـــاب کــن

چیــزی نگو مگر از عشق و احتــرام
راضی نشو فــاصله هـــا ماندنی شوند
کاری نکن خــاطره هــا هم بـه سادگی
بـر پـایــه هـــای سکـون مبتنی شونــد

چیزی بگو که پنجره ی بسته ی نگـاه
روی سحــر ، نیــامده آغوش وا کنــد
شایــد غریزه سبب شد که برق اشک
مـن را بـه چشمِ سیـــاهِ تــو جــا کنـــد

آه ای مسافــرِ شب هـــایِ مانـــدگــار
بـاز آی و عشق رهـــا را بهـانـه کـن
گیسویِ شـامِ مــرا بــا حـریـــرِ اشک
دیــوانــه وار همـآغــوشِ شانــه کــن

 

 

امیر ساقریچی-رها

http://www.shereno.com/16152/15547/140392.html


 

 

برچسب ها : ,

موضوع : دفترخنیا, | بازديد : 188