تبلیغات اینترنتیclose
فتنه گر : بـاور نمی کــنـم که پس از عمــری انتظــار( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


فتنه گر

نازنینم،  باور کن اگر تو مرا عاشقانه دوست بداری مرگ هرگز فرا نخواهد رسید، به خدا قسم  دنیا آنقدر زیبایی دارد که سهم من و تو از آن خیلی بیشتر از یک زندگی سرشار از خوشبختی باشد! معجزه ی عشق را باور داشته باش ... تو که خوب می دانی وقتی پای محبت در میان است، من هرگز دروغ نمی گویم
 
 
فتنه گر
 
بـاور نمی کــنـم  که پس از عمــری انتظــار
عشقِ مرا بـه  دستِ  قضاوت سپــــرده ای
حاشا که رسمِ مهر و وفا ایـن نبـود و نیست
جـانــا چـــرا  زعاطفـــه بــویی نبــــرده ای؟
 
 
با چشمِ گریه سوز و لبی شرحـه از سکوت
ایـن قصه را چگونـــه بـه نظم آشـــنا کنــم؟
نابــاورانـــه بـــا چــه امیــــــد آشیــــانــه را
بر پـایـــه هـای  سستِ نگــاهت بنـــا کنم؟
 
 
هر شب بـه اشک و آه و فغان تـا بلوغ صبح
می نـالـم و درونِ بتِ خـــود شکستـــــه ام
چون شمعِ نیمه جـان به پسین فرصتِ نیــاز
در محضرِـ خـدا بــه شکـایــت نشستـــه ام
 
 
هر جـــا کـه پـــای صلح و صفـا در میانه بود
چشمِ تــو را زیـارتِ خواب شبـانـــه سوخت
نازِ تــو بی بهانـــه جـــوانی زمـــا خـــریــــد
قهرِ تــو خـودسرانــــه حقارت به ما فروخت
 
 
دستم چـرا بـه  دامنت ای گـل نمی رســد؟
گویی که مصلحت غـم و طالع حــرامِ ماست
رومی کنم بــه قبله ی میخــانـــه، حــالیــــا
آنجـا زِ یــادِ رویِ تــوهم خون بـه جامِ ماست
 
 
کمتـــر مــرا که  رامِ  تـــوأم  تـــازیـــانـــه زن
من بیش از ایـن  دچـارِ حمــاقــت نمی شوم
چون با تو دلخوشم ، اگر از مــن جــدا شوی
تا زنــــده ام خـــراب  رفـــاقــت  نمـی شوم
 
 
تـرسم که عـــاقبت غمـت  از دل بـــه در رود
دنیـا وفـــا  نکــرده بـه انسان که رفتنی ست
آخر چــه  جایِ شکـــوه بمانـــد میــــانِ مـــا
وقـتی بـه مسلکِ تــو  مـدارا نکردنی ست؟
 
 
حالا اگر  هنـــوزم  ازیـــن  چـــاکــر  عـارضی
ایــن تیــغِ  تیـــز  و گـردنِ  نــازکتــــرم  زموی
پیش آی  و  جان  به قصدِ  خلاص از رها بگیر
یا دستِ  خود  زفتنــه  و  آزارِ  مـــن بشــوی

 


 
 
امیـر ساقریچی-رهـا

 

 

فتنه گر

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -3, | بازديد : 102