تبلیغات اینترنتیclose
شهد ارغوانی: ساقی بیــا کـه امشب ، محـتــــاجِ ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


شهد ارغوانی


امشب با جام شرابی در دست به پيشوازت آمده  بهترين ترانه ام را مي خوانم و  روی فرشی از گلها برايت خواهم رقصيد تا بيش از همه مال تو باشم... آنگاه وقتی هنگام سپيده بيدار مي شوی عطر مرا استشمام مي کنی و لبخند مي زنی و تازه به ياد می آوری که ديرگاهيست مرده ام! مي بينی برای ديدن لبخندت چه راهی پيمودم؟
 
 
شهد ارغوانی
 
 
ساقی بیــا کـه  امشب ، محـتــــاجِ  الـتفــاتــم
دستـت شراب  گیـــرا ، گو  بخشد از  نبـــاتـــم
پیـوستـــه  تا سحـرگه ، جــامِ مــــرا غنی کـن
آهی نمـانـــده  بـــاقی ، بـــا اینکــه در بساطم
 
 
در دیـــده  میــلِ باران  ، افـزون  ز آسمان است
ویـن  سینـــه از محبت ، دریـــایِ بیکران  است
در راه عشق و مستی، ره تـوشه ام مهیاست
دردا  که یــار  شیــرین ، معشوقِ دیگران است
 
 
چون  شمعِ   نیمه  جــانی،  در ورطـه ی افــولم
تــا پی بــرد  کــه عمــری  ، از ماتمش  ملولــم
می سوزم  ارچه  آتش ، رازی بدین خطا نیست
تـا کی دهــد جـوابم  ، تا  کی کنـــد  قـبـــولــم
 
 
پیمـانــه  را  فـــزون  کــن ، آه  ای طبیب انسان
کـز  لطفِ  ارمغــانـت ، بیـــرون  شوم  ز  زنـدان
در عــــالـــمِ  رفاقت ، دیـــوانگی  خطــا نیست
گیـــرم چــو  دامنت  را  ، پـــروا  مکن ، بنوشان
 
 
با زخمـه ای  غم انگیـــز ، بــا ساز دل  در آمیــز
کین چشمِ خسته امشب  ، دارد هـوایِ  پایـیـز
بــر  زلفِ  آشنـــایش ، چنگی بــــزن  ، چنــانکه
بگرفتـه خسرو پــرویــز  ، روزی  فسار  شبدیـز
 
 
در دامِ  انتظارش  ،  چـــون  مــرغکی اسیـــرم
نالم  ولی نـــوایــم  ، مـی نــایــــد از نفـیــــرم
در وصـل  گـل  نــدارم  ، بختی  اگـرچــه  حاشا
چنــدان   که  برقرارم  ،  پیــوستـــه  ناگزیــــرم
 
 
خواهـم  که بُگسلم  دل ، از مهـرِ بی مثـــالش
امــــا نمــی گـــــذارد ، زیبــــایی  و  کمـــالش
زیـــن شهدِ  ارغـــوانی ، در ما  عطش بمیـران
شایــد  رهـــا  بگردد ، راضی  بـــه  انفصــالش


 
 
 امیر ساقریچی متخلص به رها

 

 

شهد ارغوانی 


 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -4, | بازديد : 203