تبلیغات اینترنتیclose
من آن سپند نیَـم ، کـز قصـورِ ایمـانــم ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

طغیان

 

من آن سپند نیَـم ، کـز قصـورِ ایمـانــم
بســوزد آفـتِ آتـش حـــریـــرِ دامـانـم

وگــرچــه بی اثـرم در نگـاهِ بـد خواهان
هــزار نـالـه کنـم تـا ، دلــی بسوزانم

ببیـن که گرم عبــورم از آستـانه ی درد
بـه لطفِ صاعقــه ابــری غنی ز بـارانـم

گنـاهِ عشقِ تـــو را شـرمِ ارتکابـم نیست
گمان مبـر کـه ز خشمت ، دمی گریـزانـم

کنــون که ماهیتـم ، از عمـوم پنهـانست
چگونه در نظرت با حجاب ، عــریــانم ؟

فـزون عیـــوبِ مــرا در نقــاب می بینی
مگــو کـه بـایـد از آیینـه رو بگـردانم

به دیگـران نفروشم ، دمی خیـالِ تــو را
فــدایِ نـاز نگاهـی ، که کــرده انسـانم

مپـوش چهره که دلخسته ام به عمر گران
مبند دیـده ، کــه دلتنـگِ نو بهـارانم

رَسَم به نامِ تـو هر جـا ، ز آرزوی وصال
شکوفــه می دمد از خــاکِ سردِ چشمــانم

چـــو رنجِ هجــرِ تو بی طاقتم کند ، حاشا
لگــامِ بغـضِ فـرو هشتــه ، سـدِ طغیــانم

هوای وصل تو ما را به کوچ راغب کرد
فغـــان ، کـه بــالِ شکستـه نـداد امکانم

مرا به اصلِ خود آیـا امیـدِ رجعت هست؟
کــه روحِ سـرکشم امـا ، اسیـــر زنـدانم

دلـم ز موهبتِ عشقِ غیـــر ، مستغنی ست
بــه سحرِ مهرِ تــو یــارب کنون گلستـانم

زبـان که بـا هیجان از تو قصه می گوید
کرشمه می کند اشکی ، به خــارِ مـژگانم

بگو ز بــام جهـان ، بی دریــغ می بخشی
مــرا که شعـر تری شد ، دلیــلِ عصیـانم

قلـم بــه یــاری ام آمـد ، مگر طنینِ دعا
بـه آسمــان بــرسانـــد ، کمــانِ دستانم

مفـــارقــت نپـــذیــــری ز آرزوی رهـا
قسم بـــه حـــرمتِ اشعــار نغــزِ دیـوانم

 

 

امیر ساقریچی -رها

http://www.shereno.com/16152/15547/138071.html

برچسب ها : ,

موضوع : دفترخنیا, | بازديد : 204