تبلیغات اینترنتیclose
طغیان:من آن سپـنـد نیَـم ، کــز قصـورِ ایمـانــم ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

طغیان
وقتی تو بیش از اندازه نگاهم می کنی ،

 من در خویش به جستجوی گناه ناکرده

 سرگردان می شوم
 
 
طغیان 
 
من آن سپـنـد نیَـم ، کــز قصـورِ ایمـانــم
بسوزد آفـتِ آتـش حـــریـــــرِ دامـــانـــم
 
وگــرچــه  بی اثــرم در نگـاهِ بـد خواهـان
هزار نـالــه کنــم تـــا ، دلــی بسوزانـــم
 
ببیـن که گرم عبــورم از آستــانـه ی درد
بـه لطفِ صاعقــه ابــری غنی ز بـارانــم
 
گناهِ عشقِ تـو را شــرمِ ارتکابــم نیست
گمان مبر کـه ز خشمت ، دمی گریـزانـم
 
کنون که  ماهیتم ، از عمــوم پنهــانست
چگونـه در  نظرت  با  حجاب ، عــریــانم ؟
 
فزون  عیـــوبِ  مــرا در  نقــاب می بینی
مگــو  کـه بـایــد  از آیینــه  رو بگـــردانــم
 
به دیگــران  نفروشم ، دمی خیـالِ تــو را
فدایِ  نـازنگاهی ، کـه کـــرده انســانــم
 
مپوش چهره که دلخسته ام به عمر گران
مبنـد دیـــده ، کــه دلتنـگِ نــو بهــارانــم
 
رَسَم بـه نـامِ تـو  هـرجـا ، ز آرزوی وصـال
شکوفه می دمد  از خاکِ سردِ چشمـانم
 
چــو رنجِ هجــرِ  تو بی طاقتم کند ، حاشا
لگامِ بغـضِ  فـرو هشتـه ، سـدِ طغیـانـم
 
هوای وصل  تـو  مـا را بـه کـوچ راغب کرد
فغان ، کـه بــالِ شکستــه  نـداد امکــانم
 
مرا به اصلِ خود آیـا امیـدِ رجعت هست؟
که روحِ سرکشم امــا ، اسیـــر زنــدانـم
 
دلم ز موهبتِ عشقِ غیر مستغنی ست
بــه سحرِ مهرِ تــو یــارب کنون گلستــانم
 
زبان کـه  بـا هیجـان  از تـو قصه می گویـد
کرشمه  می کند اشکی  به خارِ  مـژگانم
 
بگو  ز بــام جهـان ، بی دریـغ می بخشی
مرا که شعـر  تری شد ، دلیــلِ عصیــانم
 
قلـم بـه یــاری ام  آمـد، مگـر طنینِ دعــا 
به آسمان  برسانـــد ، کمــانِ دستـــانــم
 
مفــارقــت  نپـــذیــــری  ز  آرزوی  رهــــا
قسم بـه حــرمتِ اشعــار نغـــزِ دیــوانـم

 


 
 
امیـر ساقریچی -رها


طغیان 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -5, | بازديد : 182