تبلیغات اینترنتیclose
ماه نقره پوش : ای مــاهِ نـقـره پــوش ، بـا من بگـو ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ماه نقره پوش

آن ستاره ای که امشب از آسمان عشق

تو بر زمین افتاد، همان قلبی بود که ماه به

 شوقش روزها هم نمی خوابید
 
 
ماه نقره پوش 

 


 
ای  مــاهِ نـقـره  پــوش ، بـا  من بگـو  چــرا
بـر بـــامِ آسمـــان ، تنهــا نشستـــه ای ؟
حــرفــی  نمی زنی ، دیـــر آشنــــایِ  دور
غمگیـن  و  بی صدا ، در خود  شکسته ای
 
 
شایـد تو هم  دلت ، درگیـــر عاشقی ست
دلـــواپـسی  کــنـــون ، بهـــرِ ستــــاره ای
عـمــری  نخفتـــه ای ، تــا بــا  بلـوغِ شـب
بخشـد  ستـــاره ات ، از  نــــو  شــراره ای
 
 
شایـد  فرشتـــه هـــا ، درکـت نمی کنـنــد
پشتت خمیـــــده و قــرصـت هلالـی است
بـــاور  نمـی کنــــم ، در   محضـــر  خـــــدا
می خواهی و هنوز ، دستِ تو خالی است
 
 
من هم  شبیـــهِ تــو  ، لبـــریـــزم از افــول
دیگـر تـــرانـــه هـــا  ، رامم  نمی شـونـــد
وقتی بــه دستِ  غم ، تـــازانــه می خورم
چشمانِ گریــه سوز ، خـــوابم نمی شونـد
 
 
در قـلـب خستــه ام ، دردی نهفتـــه است
فردا نمی شونـــد ، شب هـای ایــن اتـاق
مرهـم نمی نهـد ، بـــر زخــمِ سیــنـــه ام
گرمایِ  حاصل  از  ، جــان  کنـــدنِ   چــراغ
 
 
این  سرزمین هنوز  ، همرنگِ  خانه نیست
گویـی که  تـــا ابـــد ،  اینجـــا  غــریـبــه ام
حـیـــرانِ  غـــربتـــم ، کـــز بیـــمِ تشنگـی
در چشمِ بی فـــروغ ، دریـــا کشیــــده ام
 
 
اما تـــو تـــا  ابــــد ، پـیـــوستـــه  روشنـی
همواره  موطنت ، همیـــار ریشه هـــاست
حالا کمی بخـنـــد ، وقـتـی  کــه زنـــدگـی
قــدری  بــرای  تـــو  ، زیبا تـر  از  رهـاست
 


 
 امیر ساقریچی -رها
 


ماه نقره پوش  

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 290