تبلیغات اینترنتیclose
رقص سماع: تو معطـر شـده ی دشتِ شقــایــق ( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


رقص سماع
نترس ،آخر کسی نمي داند تو مرا دوست داری! من تنها اين راز را به گوش باد گفتم ! باد به ابرها گفت و آنها از سر احساس گريه کرده و باران قطره قطره چکيد و با هر تلنگری اين حادثه را فرياد زد! حالا اين فريادِ سرسبزی زمين را به انتظار نشسته تا از قلب خاک جوانه های عشق بروياند. نترس ، من که گفتم کسی نمي داند تو مرا دوست داری
 
 
رقص سماع

 


 
تو معطـر شـده ی دشتِ شقــایــق هــایی
تـو  بــه  انــدازه ی  رویــای  سحر  زیبـــایی
به دعـــا شکر  بــرآرم  که  کنـــون  اینجـایی
بشنوم  یا که بگویم  تو  چــه می فرمــایی؟
 
 
لطف دیــدار تـــو شمعی شـده بــر بـالیـنـم
نور عشقی که درین  ساعت شب می بینم
چـه دهم شرح ز شوقی کـه مــرا مهمـانی
طاقــتـی کـو  کــه کنـــد معجـــزه  در آئینــم
 
 
خـواب  لبــریـــز  ز آهنـگِ  سرابـی  گلگــون
عشق جاری شده در بنـد به بندم چون خون
کاش ساعت نفسِ ثـانیـه هـا را می سوخت
تــا زمــان حبس شود در دلِ زنــدان سکــون
 
 
تو شفـابخش دلِ سوخــتـــه ی یـــاسمنـی
گرچــه گاهی به جفــایی دل ما می شکنی
دفتـــری بـاز و قلم  ساحره ی رقصِ سمـاع
تـا تـو شایـــد بـــه گلِ قــافیـــه لبخنــد زنی
 
 
تـو  رهـــاورد  منی ،  زمـــزمــه ی   بـارانی
فــاتــــحِ قـلـــه ی معصــومـیــتِ انســانـی
تــو همان نــور  خدایی  که دریــن خاموشی
کنــــد از شمع  جگــر سوختـــه نــا فرمانی
 
 
ما که از  لطفِ  حضور  تــو سبکبـــال  شدیم
از دو صد شاعر  فرهیختـــه  غــربـال شدیم
بنگر طعمه ی  دلخـــواه بـــه دام آمده است
گرچـــه  ما شیر نری بوده که بی یال شدیم
 
 
بوسه ای   بهر  شفـا  بـــر لب   بیمار  بـــزن
نه بـه  آسودگی  اما  تـــو  بــه  اصرار  بـــزن
جای  این هدیه ی مهمانی  رویـــای شگرف
مرحمت  کن بـــه  دلم  خنجـر بسیـــار بــزن
 
 
آفــرین بر  قلمی کز  تو  روان  ساخت سرود
با تــو  زیباست  درین  دفتر  خونبــار ، سجود 
قصه ی وصلِ تو  در شعرِ تــرم یـافت  قـــرار
با ـ رهــا ـ  تا  به  ابـــد  بر تو  فرستنـد  درود

 

 


 
 
امیر ساقریچی -رها
 

 

رقص سماع

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -7, | بازديد : 175