تبلیغات اینترنتیclose
بيراهه: در عنفوانِ شب ، وقتي خيــــالِ تـو( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

بيراهه
آنگاه که دلتنگي از حوصله ي ثانيه هايي که بي تو مي گذرند فراتر مي رود
حسرت بر تمام زندگي ام سايه گسترده، شعر در من مي ميرد
مي بيني؟ فرصت ها هميشه زود از دست مي روند
 
بيراهه
 
در   عنفوانِ    شب   ،   وقتي    خيــــالِ     تـو
با   زنـــدگي   مـــرا   ،   بيگانـــه    مي کنــــد
چشمـانِ  خستــه ام ،  بـارنـــده  مي شونـــد
دلتنگـي ات   مـــرا  ،  ديــــوانـــه   مي کنــــد
 
 
پيوستـــه   با   مني  ،  هــر جـا   که   مي روم
همراهِ   هــــر   نفس  ،  همسويِ   هـر  نگـاه
در   مـــن   شکفتـــه اي   ،   امـــا   نـــدارمـت
مي بينمت   ولي  ، دوري  بــه   قـــدرِ    مـــاه
 
 
حـرفي  نمي زنــد   ،  عکست   ميـــانِ  قـــاب
يـــاري   نمي کنـــــد   ،   تـــا   بـــاورت   کنــم
فـرصت   نمي دهـــد  ،   بــا   اتکا   بــه   شعر
همـــدوشِ    واژه هـــا   ،   زيبــاتــرت    کنـــم
 
 
هر  در   که  مي زنم  ، رو  به  تو  بستـه است
کــابـــوسِ      انتظار     ،    آخـــر     نمي شود
ذهـــنِ    خمـــوده ام   ،    بيـــراهه    مي رود
حــالِ  کسي   ازيــــن  ،   بــدتـــر   نمي شود
 
 
کاش امشب اين سکوت ، يکباره مي شکست
مي گفتـم   آنچـــه   را  ،  در  دل    نهفتـــه ام
وقتي  کــه  بــا   تــوأم  ،  جـــاري   نمي شود
حرفي  که   بي   تــو  بــا...  آيينــه   گفتــه ام
 
 
آه  از عبـــورِ   عمــر  ، از پــرسه هــايِ   مرگ
تقصيـــر  زنــدگي  ، بيش   از  تـو  و  من است
در   قطب   اضطــراب  ،  آشفتـــه    مي شود
شمعي  که خستـه  از ، تــرسِ دميـدن است
 
 
من  صادقم   ببين  ،  بيش  از  تــو   بـا   خودت
فرصت  دريـن  سرا ، مــرهـونِ  سايـه هاست
يک  لحظه،   يک  نفس ،  بـا  عــاشقي  بساز
مهرت   رسالتي  ،  بــر   شانــه ي   رهـاست

 

 


 
 امير ساقريچي -رها

 

در   عنفوانِ    شب   ،   وقتي    خيــــالِ     تـو

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -12 , | بازديد : 184